รายการ SCPs-TH ที่ถูกกำจัด

นี่คือรายการ SCPs ที่ถูกกำจัดหรือถูกทำลายให้หายไปจากโลกนี้ แต่อย่าลืมว่าสถาบันไม่ได้มีมาตรการในการทำลาย SCPs นอกจากจำเป็นจริงๆเท่านั้นหรือถูกทำลายด้วยกลุ่มคนหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งเจตนาและไม่เจตนา

กรุณาอย่าเขียน Decommissioned ของคุณลงในนี้จนกว่าคุณจะมีเหตุผลและความสมเหตุสมผลมากพอที่จะทำให้ SCPs ใดๆถูกกำจัดไป สมาชิกที่มีความจำนงโปรดติดต่อผู้ดูแล

ถูกกำจัด

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License