ข้อเสนอของ ดร.ฟีนิกซ์

SCP-001-TH » ข้อเสนอของ ดร.ฟีนิกซ์

rating: +22+x
blank.png
scp-blank.png

ภาพถูกลบโดย O5-█ เนื่องจากผลกระทบแบบมีม

วัตถุ# SCP-001-TH

ระดับ: Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: นอกจากการเฝ้าระวังแล้ว ปัจจุบันยังไม่สามารถกักกันหรือล้อมกรอบความเสียหายที่เกิดจาก SCP-001-TH ได้ ให้เจ้าหน้าที่ระดับ 3 ที่รู้ภาษา███ คอยเฝ้าอ่านมันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่อนุญาตให้บุคลากรของสถาบันอ่านหรือเขียนอะไรเพิ่มลงบน SCP-001-TH อย่างเด็ดขาด หากบุคลากรคนใดฝ่าฝืนจะถูกลบความทรงจำระดับ A และลดขั้นไปเป็นเจ้าหน้าที่ระดับ 1 หรือไล่ออก มีผลบังคับใช้โดยทันที

ในกรณีที่พบการพิมพ์บทความหรือข้อความใด ๆ ที่เกี่ยวกับ SCPs ลงใน SCP-001-TH ให้รีบแจ้งไปยังศูนย์วิจัย SCP นั้น ๆ ทันที พร้อมทั้งประกาศมาตรการฉุกเฉินระดับสูงสูดในศูนย์วิจัยตามแต่ความเห็นสมควร


เฉพาะบุคลากรระดับ 3 ขึ้นไปเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตได้เข้าถึง


รายละเอียด: SCP-001-TH เป็นเว็บไซต์อิเล็คทรอนิคที่อยู่ในอินเตอร์เน็ท ไอพี ███.████.███.█ เกิดขึ้นในปี ██/██/18██ ก่อนจะย้ายตัวเองเข้ามาแฝงตัวอยู่ในเว็บไซค์ [ข้อมูลถูกปกปิด] ซึ่งเป็นแหล่งสาธารณะ เมื่อปี ████ ด้วยวิธีการที่ไม่รู้จัก1 ในปัจจุบันมันอยู่ในรูปของแฟนเพจที่มีชื่อเรียกว่า █████████████ ทำให้การเข้าถึง SCP-001-TH สามารถเข้าถึงได้จากอินเตอร์เน็ททั่วโลก (ดูเหมือนว่าจะมีสมาชิกที่เป็นผู้ใช้งานมากกว่า ███████ คน) ผู้ใช้งานและรู้ถึงความสามารถของ SCP-001-TH จะไม่สามารถแก้ไขข้อความที่เกิดขึ้นได้อีก และจะกลายเป็นผู้ที่รับรู้เกี่ยวกับ SCP-001-TH อย่างสมบูรณ์ (ดูเอกสาร K-2587-XK)

การแปลหรือพูดถึง SCPs ใด ๆ ใน SCP-001-TH ดังกล่าวจะทำให้เกิดการกักกันล้มเหลวในการกักกัน SCPs ตัวนั้น ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนก็ตาม ความเสียหายที่เกิดขึ้นกลายเป็นความบันเทิงให้กับผู้ที่เข้ามาชม เนื่องพวกเขาเชื่อว่ามันเป็นเพียงเรื่องแต่ง สิ่งที่น่าหวาดกลัวไปกว่านั้นคือ SCP-001-TH จะให้กำเนิด SCPs ตัวใหม่ ๆ ขึ้นมาทันทีที่ถูกผู้ชมแต่งขึ้น มันจะสร้างความทรงจำแล้วเปลี่ยนเป็นความจริงไปตามเรื่องแต่งนั้นๆ ซึ่งไม่มีผลต่อ Anti-Reality Shift และนั่นทำให้เรารับรู้ถึงความสามารถของมัน (แต่ถึงกระนั้นพวก Anti-Reality Shift เองก็ถูกฝังความทรงจำใหม่ทำให้พวกเขามีความทรงจำมากกว่าคนปกติ)

นอกจากนั้นแล้วยังไม่สามารถปิด SCP-001-TH ได้ แม้กระทั่งเจ้าของเว็บไซค์ [ข้อมูลถูกปกปิด] ก็ตาม การปิดเซิฟเวอร์หรืออินเตอร์เน็ทเพื่อเจาะจงทำลาย SCP-001-TH ไม่เป็นผลใด ๆ ความพยายามจะเตือนเพจสมาชิกดังกล่าวล้มเหลวเนื่องจากความจริงจะถูกเปลี่ยนไปทันทีเมื่อทำการติดต่อกับสมาชิกสำเร็จ (ห้ามให้พบปะกับสมาชิกไม่ว่าในกรณีใด ๆ เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงความจริง)

SCP-001-TH ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อผู้ช่วยของดร.ฟินิกส์ ที่ชื่อ ███ ██████ เขียนเรื่อง SCPs ใหม่ลง SCP-001-TH ตามนโยบาย "โกหก" ของศูนย์-██ เพื่อใช้ในการทดสอบของ SCP-███ ทำให้ SCP-███ เกิดความเปลี่ยนแปลงจากความเป็นความจริงระดับ 3 ทั่วโลก และเมื่อผู้ช่วยรับรู้ถึงตัวตนของ SCP-001-TH ก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรในนั้นได้อีก


เอกสาร K-2587-XK:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License