ห้องแชท

คู่มือใช้งาน » ห้องแชท

ไซต์-29a

ยินดีต้อนรับสู่ห้องแชทของไซต์-29a ที่นี่จะมีห้องแชทอยู่ด้วยกัน 2 แบบได้แก่ Discord และ IRC ดังนี้

Discord - คุณสามารถเข้าไปยังห้องแชทนี้ได้โดยกดที่แถบ "ห้องดิสคอท" ที่อยู่ถัดไป คุณจะต้องสมัครสมาชิกของดิสคอทก่อนถึงจะสามารถเข้าห้องแชทนี้ได้
IRC - สำหรับคนที่ไม่ชอบอะไรยุ่งยากแบบดิสคอทก็มาที่นี่ได้ ไม่ต้องมีแอฟก็เปิดโหมดมือถือได้ เอาไว้คุยเกี่ยวกับเรื่องที่สมาชิกจะลงหรือถามการเขียนบทความต่างๆ

  • พูดคุยเกี่ยวกับ SCP หรือเรื่องทั่วไป
  • พบปะพูดคุยกับคนอื่นๆ
  • สอบถามและรับคำแนะนำในการเขียนบทความ
  • สนทนากับแอดมิน
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License