ข้อเสนอของ ดร. นอร์เลออง

SCP-001-TH » ข้อเสนอของ ดร. นอร์เลออง

rating: +5+x
LAKotFd.jpg

ภาพวาด SCP-001-TH ที่พบในระหว่างการสำรวจภายในชั้น 2 โดยเอเย่นต์ ██████

วัตถุ# SCP-001-TH

ระดับ: Euclid/Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-001-TH ถูกกักกันอยู่ภายในส่วนที่ลึกที่สุดของถ้ำใต้ดินขนาดใหญ่ของภูเขา██████ที่ตั้งอยู่ภายในประเทศ██████ ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 6██ เมตร ภายในถ้ำจะมีทั้งหมด 3 ชั้น ซึ่งชั้นที่ 1 จะเป็นชั้นเดียวกับระดับพื้นดินและชั้นที่ 3 จะเป็นชั้นล่างสุดที่จะอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของถ้ำ ในแต่ละชั้นจะมีรอยต่อที่จะเชื่อมระหว่างชั้นนั้นๆ หากมีบุคคลภายนอกที่อยู่ภายในระยะ 100 เมตรจากรอบเขตของตัวถ้ำ จะถูกเจ้าหน้าที่ MTF หน่วย[ข้อมูลปกปิด]นำตัวไปลบความทรงจำระดับ E โดยทันทีที่พบเห็น และจะมีเจ้าหน้าที่ MTF ที่ติดอาวุธหนัก1คอยเฝ้าระวังในทุกๆส่วนโดยเฉพาะภายในส่วนของชั้นที่ 3

อุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีที่ใช้ภายในพื้นที่กักกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิด เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิห้อง และอื่นๆ จะทำมาจากวัสดุที่ทนความร้อนที่มากกว่า 1000 องศาเซลเซียส

บุคลากรที่ดำเนินงานอยู่ภายในส่วนของชั้นที่ 3 จะต้องใส่ชุดกันความร้อนเนื่องจากในบางช่วงโดยเฉพาะตั้งแต่ในปีที่ 5 อาจมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างผิดปกติภายในชั้นที่ 3 รวมถึงบุคลากรที่ดำเนินงานอยู่ภายในส่วนของชั้นที่ 2 ที่ดำเนินงานอยู่ใกล้ๆส่วนของชั้นที่ 3 และผู้ถูกทดลองที่จะต้องใช้ในการดำเนินงานนี้ด้วย2

การดำเนินงานจะควบคุมโดยสมาชิกบุคลากรระดับ 4 ขึ้นไปอย่างน้อย 3 คน และภายในจำนวนบุคลากรทั้งหมดที่ได้รับหน้าที่ควบคุมดำเนินงานนั้นจะต้องมีบุคลากรระดับ 4 ขึ้นไปที่เกี่ยวกับศาสนาอับราฮัมร่วมควบคุมด้วยอย่างน้อย 1 คน บุคลากรระดับ 3 ที่เกี่ยวกับศาสนาอับราฮัมจะได้รับอนุญาตให้ควบคุมดำเนินงานเป็นกรณีพิเศษถ้าหากบุคลากรระดับ 4 ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวไม่สามารถควบคุมดำเนินงานได้

บุคลากรที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานจะต้องไปพบจิตแพทย์ทุกครั้งหลังจากการวิจัยเพื่อตรวจสอบสภาวะทางจิต3 ถ้าหากบุคลากรเกิดความหวาดกลัวต่อ SCP-001-TH รวมทั้งสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมันการยื่นคำขอใช้ยาลบความทรงจำระดับ B จะได้รับการอนุมัติเสมอ

การเข้าถึงตัวของ SCP-001-TH ไม่ว่าจะเป็นการสนทนา การเก็บตัวอย่าง และอื่นๆจะกระทำผ่านทางผู้ถูกทดลองเท่านั้น ยกเว้นการใช้กำลังที่เจ้าหน้าที่ MTF จะเป็นผู้ที่เข้าถึงมันโดยตรง บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์มนตร์ดำจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง SCP-001-TH เป็นอันขาด แม้ว่าบุคลากรนั้นจะไม่ใช่สมาชิกกลุ่มสมาคมผู้ใช้อำนาจแห่งศาสตร์มืดก็ตาม หากทางสถาบันพบว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์มนตร์ดำรับรู้ตัวตนของ SCP-001-TH หรือแม้กระทั่ง SCP-001-TH-1 และ SCP-001-TH-2 รวมถึงบุคลากรที่ลักลอบเข้าถึงตัวของ SCP-001-TH ไม่ว่าในกรณีใดๆโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากสถาบันจะถูกเจ้าหน้าที่ MTF หน่วย[ข้อมูลปกปิด]ติดตามและกำจัดโดยทันทีที่ทางสถาบันทราบ

ถ้ามีการรั่วไหลของ SCP-001-TH-1 และ SCP-001-TH-2 เกิดขึ้นทางสถาบันได้อนุมัติให้บุคลากรทุกระดับสามารถกำจัดพวกมันได้ทันทีที่พบเห็น หากพบว่า SCP-001-TH-1 และ SCP-001-TH-2 ได้เข้าร่วมกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์มนตร์ดำ เจ้าหน้าที่ MTF หน่วย[ข้อมูลปกปิด] จะดำเนินการติดตามและกำจัดกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์มนตร์ดำที่ทั้งหมดที่รับรู้ถึงตัวตนของ SCP-001-TH-1 และ SCP-001-TH-2 พร้อมๆกับการกำจัด SCP-001-TH-1 และ SCP-001-TH-2

ภายใน 1 วันก่อนที่จะถึงวันที่ 6 เดือน 6 ของทุกๆ 6 ปี บุคลากรจะไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ภายในบริเวณชั้นล่างสุดเนื่องจากทางสถาบันจะปิดประตูทั้ง 3 ชั้นภายในบริเวณที่เป็นรอยต่อของชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 พร้อมๆกับการตรึงกำลังของเจ้าหน้าที่ MTF หน่วย[ข้อมูลปกปิด]ในการรักษาความปลอดภัยระดับสูงสุดบริเวณประตูชั้นนอกสุดภายในบริเวณดังกล่าว4 การเข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับอนุญาตอีกครั้งหลังจากวันที่ 6 เดือน 6 ไปแล้วเป็นเวลา 1 อาทิตย์

สำหรับการนับวันเดือนปี ทางสถาบันใช้ทั้งเครื่องมือเทคโนโลยีและการจดบันทึกด้วยมือเพื่อป้องกันความเสียหายอันใหญ่หลวงที่เกิดจากความผิดพลาดในการนับวันเดือนปี บุคลากรที่จงใจทำการเปลี่ยนวันเดือนปีด้วยวิธีการต่างๆจะถูกติดตามและกำจัดโดยเจ้าหน้าที่ MTF หน่วย[ข้อมูลปกปิด]โดยทันทีที่ทางสถาบันทราบ


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License