รายการ SCPs-TH ที่ถูกเก็บถาวร

จาก แนวทางการลบ:

ARC คือหน้าที่เอาไว้จัดเก็บบทความแทนที่จะลบมันออกไป โดยเรื่องที่เป็น ARC นั้นมักจะมีเหตุผลที่อยู่พอสมควรที่จะไม่ถูกลบออก ส่วนใหญ่มักเป็น SCP เก่าๆ หรืออ้างอิงจากเรื่องอื่น หรือบทความที่มีเนื้อหาดูสันสนยุ่งเหยิง ถึงแม้จะถูกนำมาเก็บไว้เป็น ARC มันก็เหมือนกับกระบวนการในการลบ เรื่องที่ถูกเสนอให้เป็น ARC นั้นมักเกิดขึ้นหลังจากติดลบหรือได้รับการพิจารณาแล้วว่าสมควรที่จะนำมาเก็บถาวร ในอนาคตอาจจะมีการคัดเรื่องที่สมควรจะถูกลบออกไปจริงๆอย่างถาวรได้ (กำลังอยู่ในขั้นตอนพิจารณา)

ไม่อนุญาตให้สมาชิกปกติเพิ่มเรื่องลงในหน้านี้หรือจนกว่าคุณจะได้รับการแจ้งให้นำเรื่องของคุณมาลงในหน้านี้ รายละเอียดอื่นๆโปรดติดต่อผู้ดูแล

SCPs-TH ที่ถูกเก็บถาวร

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License