รายการ SCPs ที่ถูกเก็บถาวร

จาก แนวทางการลบ:

ARC คือหน้าที่เอาไว้จัดเก็บบทความแทนที่จะลบมันออกไป โดยเรื่องที่เป็น -ARC นั้นมักจะมีเหตุผลที่อยู่พอสมควรที่จะไม่ถูกลบออก ส่วนใหญ่มักเป็น SCP เก่าๆ หรืออ้างอิงจากนิยาย หรือบทความที่มีเนื้อหาที่ดูสันสนยุ่งเหยิง ถึงแม้จะถูกนำมาเก็บไว้เป็น -ARC มันก็เหมือนกับกระบวนการในการลบ เรื่องที่ถูกเสนอให้เป็น -ARC นั้นมักเกิดขึ้นหลังจากติดลบมากกว่าการคัดออก

SCPs ที่ถูกเก็บถาวร

SCPs ที่ถูกเก็บถาวร: เรื่องแต่งเดี่ยวๆ

  • -

เรื่องเล่าที่ถูกเก็บถาวร

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License