คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับการลบความทรงจำ

คู่มือการใช้ยาลบความทรงจำของสถาบัน SCP

logo.png
logo.png

ลับสุดยอด

การแก้ไขดังต่อไปนี้
อยู่ในเอกสาร (เวอร์ชั่น 7.8)
ได้รับการอนุมัติโดย
คณะกรรมการจริยธรรม วันที่ 07/21/2013
เพื่อใช้โดยบุคลากรในการวิจัย ไซต์-45

ข้อสงวนสิทธิ์: นี่ไม่ได้ใช้งานได้เหมือนระบบฝึกแมนนวล ระบบฝึกแมนนวลนั้นได้กำหนดให้ระหว่างชั้นเรียนจริง การร้องขอฝึกการอบรม กรุณาส่งคำร้องอย่างเป็นทางการถึงผู้บังคับบัญชาของคุณทันที รับทราบว่าเอกสารนี่คือเว็บไซต์ที่เฉพาะเจาะจง โปรดอ้างอิงข้อตกลงในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณเกี่ยวกับการใช้แอมนาสติก


วัตถุประสงค์ของเอกสารนี้คือจัดหาให้บุคลากรที่มีพื้นฐานได้อย่างรวดเร็วด้วยคู่มือการใช้งาน ผลกระทบและการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการใช้แอมนาสติก แอมนาสติกคือการกระตุ้นความจำเสื่อมที่สามารถใช้รูปแบบที่แตกต่างกันหลายอย่าง วัตถุประสงค์ขององค์กรหลักๆคือ ใช้ในการระงับปราบปรามข้อมูลสำคัญโดยการล้างข้อมูลความทรงจำที่ไม่มีตัวตนออกไป ในเคสส่วนใหญ่ พวกเขาจะใช้โพสต์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

การใช้แอมนาสติกนั้น คือตัดสินใจในเคสต่อเคสเป็นพื้นฐานหลัก เว้นแต่ผู้มีอำนาจสูงกว่าจะเรียกกวาดล้างผู้คนระดับอื่นๆที่จะกล่าวถึงในหน้าถัดไป แอมนาสติกถือว่าเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการใช้งานโดยองค์กร การฝึกฝนที่มีการดูแลที่ดีและเหมาะสมคือข้อบังคับในระบบการจัดการและในโปรแกรมแอมนาสติกที่มีมารยาทที่เหมาะสม

การละเมิดระบบแอมนาสติกถือเป็นข้อห้ามที่เคร่งครัด และจะส่งผลให้มีการลงโทษทางวินัย ลดตำแหน่ง ถอดถอน หรือทั้งสองอย่าง ในเคสส่วนใหญ่ คณะกรรมการจริยธรรมจะมีคำพูดสุดท้ายในการอนุมัติและตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมแอมนาสติก และความผิดตามลำดับ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License