คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับการลบความทรงจำ

คู่มือการใช้ยาลบความทรงจำของสถาบัน SCP

logo.png
logo.png

ลับสุดยอด

การแก้ไขดังต่อไปนี้
อยู่ในเอกสาร (เวอร์ชั่น 7.8)
ได้รับการอนุมัติโดย
คณะกรรมการจริยธรรม วันที่ 07/21/2013
เพื่อใช้โดยบุคลากรในการวิจัย ไซต์-45

ข้อสงวนสิทธิ์: ไม่ใช่คู่มือการฝึก คู่มือการฝึกได้มอบให้ในห้องฝึกสอนแล้ว หากต้องการรับการฝึกการอบรม กรุณาส่งคำร้องอย่างเป็นทางการถึงผู้บังคับบัญชาของคุณในทันที โปรดทราบว่านี่คือเอกสารในไซต์ที่เฉพาะเจาะจง โปรดดูโปรโตคอลที่เกี่ยวข้องกับการลบความทรงจำบนไซต์ของคุณเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของเอกสารนี้เพื่อเป็นคู่มือฉบับย่อแก่บุคลากร เพื่อทราบถึงการใช้งาน,ผลกระทบ,และโปรโตคอลการลบความทรงจำ การลบความทรงจำในที่นี้หมายถึงวิธีการการกระตุ้นให้เกิดการหลงลืมซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ โดยวัตถุประสงค์ขององค์กร จะถูกใช้เพื่อควบคุมข้อมูลที่ละเอียดอ่อนโดยการล้างความทรงจำที่เกี่ยวข้อง ในกรณีส่วนใหญ่ จะถูกใช้ร่วมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภายหลัง

การตัดสินใจใช้กระบวนการลบความทรงจำ จะถูกพิจารณาเป็นรายกรณี เว้นแต่แต่เป็นการตัดสินใจของบุคลากรในระดับการกวาดล้างที่สูงกว่าซึ่งมีการอธิบายในหน้าถัดไป กระบวนการลบความทรงจำถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่มีการใช้โดยองค์กร การดูแลที่ดีและการฝึกฝนที่เหมาะสมนั้นจำเป็นต่อการใช้งานและประยุกต์ใช้กระบวนการลบความทรงจำที่เหมาะสมกับสถานการณ์

การใช้กระบวนการลบความทรงจำในทางที่ผิดนั้นถูกห้ามอย่างเด็ดขาดและจะส่งผลให้มีการลงโทษทางวินัย,การลดตำแหน่ง,หรือทั้งสองอย่าง ในการใช้งานทุกครั้ง คณะกรรมการจริยธรรมจะเป็นกรรมการสุดท้ายในการอนุมัติและการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้กระบวนการลบความทรงจำ และการนำไปใช้ในทางที่ผิดตามลำดับ


หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องสงสัยว่าเกิดการใช้กระบวนการลบความทรงจำในทางที่ผิด โปรดใช้แบบฟอร์มออนไลน์ต่อไปนี้ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปยังคณะกรรมการจริยธรรมด้านการพิจารณาคดีลบความทรงจำ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License