Agent Watsurn's Personnel File

ชื่อ: เอเย่นต์ แมท วัตเสิร์น (Agent Matt Watsurn)

ชื่อเล่น: อะเลิร์ท (Alert)

ระดับการกวาดล้าง: 4

หน้าที่: หัวหน้าทีม MTF ภาคสนาม, ต่อต้านกลุ่ม ดิเคออสอินเซอเจนซี่ และช่วยเหลือตัวประกันของสถาบัน

ที่อยู่: ไซต์-32

ประวัติ: อะเลิร์ท นั้นเกิดในประเทศไทย, จังหวัด █████ โดยมีพ่อเป็นชาวอังกฤษและแม่เป็นชาวไทย ในตอนเด็กนั้นก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจมาก ถือว่าถูกเลี้ยงมาดี

ได้เคยเข้าร่วมกับกองทัพไทยและเข้าฝึกหน่วยคอมมานโดและแล้วทางสถาบันก็ได้ให้ความสนใจและเชิญชวนให้เข้าทำงานซื่งแน่นอนว่าเขาก็ตอบรับเข้าทำงาน

ในอดีตของอะเลิร์ทเคยได้รับงานตรวจสอบองกรหนึ่งซึ่งได้มีการเคลื่อนไหวแปลกๆ จนรัฐได้ส่งหน่วยของตนไปตรวจสอบ สถาบันทราบมาในภายหลังว่าเป็น ดิเคออสอินเซอเจนซี่ ซึ่งได้มีการครอบครอง SCP-████ จึงได้ส่งหน่วย MTF ไปสมทบโดยปลอมตัวเป็นกองหนุนมาช่วยเนื่องจากว่าได้รับข่าวมาว่าเป็นฐานทัพใหญ่ของพวกมัน ซึ่งมีจำนวนคนตายอย่างมากและมีนาย อะเลิร์ท รอดชีวิตมาด้วย และที่หลังนาย อะเลิร์ท ได้ทราบว่าหน่วยที่มาช่วยจริงๆแล้วเป็น MTF ปลอมตัวมาภายหลังเข้าทำงานกับสถาบันแล้ว

ซึ่งเริ่มแรกในการทำงานรักษาความปลอดภัย เห็นได้อย่างชัดว่านาย อะเลิร์ท เป็นคนใจดีมากๆและชอบช่วยเหลือหากมีงานและที่ไม่ได้รับหมอบหมายให้ทำ จนกระทั่งตอนที่สามารถรับเป็น MTF ได้

ส่วนการรับสมัครของ MTF นั้นก็ได้คะแนนโบนัสจากผลงานในเหตุการณ์ ██████ บวกกับเมื่อตอนที่เคยเกิดการกักกันรั่วไหลได้เคยทำผลประโยชน์ต่อทีมช่วยเหลืออย่างมาก

นาย อะเลิร์ท นั้นยังได้มีส่วนรวมใน [ข้อมูลปกปิด] ซึ่งทำให้ได้รับการเลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าทีมด้วย

อาวุธประจำตัว: ปืนพก M1911 แบบคลาสสิค, ปืนไรเฟิล AR-15 แต่งพิเศษ

รายการ เรตติ้ง คอมเม้น สร้างเมื่อ
SCP-440-TH 11 0 17 Feb 2018 11:53
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License