ข้อมูลเพิ่มเติมของ SCP-1663 สำหรับบุคคลากรที่ได้รับมอบหมาย
scp.jpg

SCP-Ksi-Lambda-0

วัตถุ# SCP-Ksi-Lambda-0

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้ทำการจัดเก็บ SCP-Ksi-Lambda-0 ไว้ ณ ล็อกเกอร์เก็บของใน สถานีกักกันที่ไซต์ 1663-0 ห้ามเผยแพร่ข้อมูลของ SCP-Ksi-Lambda-0 โดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และบุคคลากรที่ได้รับ SCP-1663 หรือทราบข้อมูลของ SCP-Ksi-Lambda-0 เมื่อพ้นสภาพภารกิจแล้วจะต้องได้รับการลบความทรงจำระดับ B ก่อนจะถูกสั่งย้ายออกจากไซต์ 1663-0

รายละเอียด: SCP-Ksi-Lambda-0 คือเหรียญกษาปณ์ 5 ดอลล่าสหรัฐในปี 1880 ที่มีรูปของเทพีเสรีภาพอยู่บนหน้าเหรียญ เหรียญถูกทำขึ้นจากทองคำและธาตุ [ข้อมูลถูกลบ] ที่ไม่บริสุทธ์

ความผิดปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์หรือบุคคลากรทำการสังเกต,สัมผัสโดยตรงหรือรับรู้ถึงข้อมูลหรือความผิดปกติอย่างละเอียดของ SCP-Ksi-Lambda-0 รายละเอียดที่บ่งบอกลักษณะของวัตถุนั้นจะไม่ถูกเรียก แต่ให้แทนที่ด้วยคำว่า “SCP-Ksi-Lambda-0” แทน

เมื่อผ่านไปสาม (3) สัปดาห์ หลังจากที่ได้รับความผิดปกติของ SCP-Ksi-Lambda-0 ผู้ที่ได้รับความผิดปกตินั้นจะเริ่มได้รับอาการทางจิตที่จะทำให้ “กลัวเชื้อโรค” กับทรัพย์สินของตนเอง ผู้ที่ได้รับผลกระทบจะเริ่มบริจาคและให้ทรัพย์สินของตนเองกับผู้อื่น ในขณะเดียวกัน ผู้นั้นจะเริ่มบังคับและขอร้องให้ผู้ที่อยู่รอบข้างกระทำแบบเดียวกับที่ตนทำเช่น ขอให้เลิกครอบครองทรัพย์สินต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม เมื่อผ่านไปหก (6) สัปดาห์ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจะเริ่มแสดงพฤติกรรมรุนแรงต่อสิ่งของที่ผู้นั้นเป็นเจ้าของโดยจะปฎิเสธทุกอย่างแม้กระทั่ง “น้ำและอาหาร” ผู้ที่ได้รับผลกระทบมักจะเสียชีวิตจากการขาดน้ำและอาหาร ยกเว้นเสียแต่ให้อาหารผ่านทางหลอดเลือด ซึ่งวิธีเดียวที่สามารถป้องกันความผิดปกตินี้คือการลบความทรงจำของผู้ที่เข้าถึงข้อมูลของวัตถุก่อนที่จะแสดงความผิดปกติ

SCP-Ksi-Lambda-0 นั้นถูกขึ้นทะเบียนใหม่ หลังจากที่ O5-█ พยายามที่จะปลดปล่อย SCP ทุกตัวที่ออกจากการกักกัน ซึ่งโชคดีที่ในขณะนั้น O5-█ นั้นเป็นผู้เดียวในสภาสูงสุด O5 ที่รับรู้ถึงข้อมูลของ SCP-Ksi-Lambda-0 และภายหลัง O5-█ ได้ถูกกำจัดตามคำสั่งของสภาสูงสุด O5 หลังจากที่ได้ยกเลิกคำสั่งของ O5-█ วัตถุนั้นถูกขึ้นทะเบียนว่า SCP-[ข้อมูลถูกลบ] ก่อนที่จะทำการขึ้นทะเบียนใหม่อีกครั้งและย้ายฐานข้อมูลออกจากระบบสารบัญหลัก เพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลของ SCP-Ksi-Lambda-0 โดยไม่ตั้งใจ

มาตรการกักกันของ SCP-Ksi-Lambda-0 หรือมาตรการป้องกันแก่เจ้าหน้าที่นั้นจะถูกดูแลโดยเจ้าหน้าที่ O5-█ ที่กำลังจะเกษียนอายุในอีก 2 สัปดาห์เท่านั้น และหลังจากนั้นจะได้รับการลบความทรงจำขึ้นสูงสุด ซึ่งปัจจุบัน O5-█ ที่ใกล้เกษียนอายุจำนวน ███ (█) คน ได้สมัครใจในการสนับสนุนการกักกันวัตถุนี้อย่างไร้ข้อข้องใจ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License