อันตรายรูปแบบมีม

คำเตือน

รายงานต่อไปนี้ ได้รับแสดงลักษณะว่ามีลักษณะของภัยคุกคามการรับรู้แบบมีมระดับอเลฟเมตาซึ่งไม่อาจใช้วิทยาการของสถาบันในขณะนี้ยับยั้งได้ บุคลากรที่ได้รับอนุญาตแล้วซึ่งต้องการจะยุติสิทธิในการดูแฟ้มนี้ควรปิดบราวเซอร์เสียตอนนี้และยื่นเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาเพื่อขอรับการลบความจำ หากมิได้ยื่นเรื่องขอรับการลบความทรงจำก็ถือว่ามีเหตุอันควรให้ใช้กำลังบังคับได้

ต้องการระดับบุคลากรระดับ 4

ดำเนินการต่อ? ตกลง / ไม่

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License