บันทึกการทดลองที่ 713

ไฟลฺ์ได้รับการอนุมัติจาก O5-██
เจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบโปรเจต : ดร.███████


[ข้อมูลถูกลบ]


การทดลองที่ 12
วันที่: ██/██/20██
วัตถุที่ใช้ทดลอง: โปรแกรมตัดต่อรูปภาพ
วิธีการ: สถาบันได้เปิดโปรแกรมและใช้ฟังก์ชั่น “ลงสี” และปรับขนาดแปรงลงสี่ 50 พิกเซล และปรับโค้ดเดซิมอลสี ที่ #FF0000 และนำแปรงดังกล่าวออกมานอกจอคอมพิวเตอร์ละทำการคลิกและลากไปบนผนังสีขาว
ผลลัพท์: เมื่อเลือก “ลงสี” เคอเซอร์นั้นได้เปลี่ยนเป็นลักษณะแปรงที่มีขนาด 50 พิกเซล และเป็นทรงกลม (ประมาณ 3 เซนติเมตร ในบริเวณนอกจอ) เมื่อลากไปยังบริเวณพื้นที่ว่างเปล่า ซึ่งบนผนังนั้นปรากฏสีแดงขึ้นเป็นเส้นที่มีความยาว 3 เซนติเมตร X 20 เซนติเมตร ซึ่งส่วนประกอบของสีที่ทานั้นมีลักษณะที่มีความคล้ายกับสิ่งที่วัตถุใช้พิมพ์ และเส้นดังกล่าวนั้นหายไปเมื่อกดปิดโปรแกรมซึ่งคาดว่าโปรแกรมตัดต่อรูปนั้นใช้คุณสมบัติที่คล้ายกับโปรแกรมพิมพ์เอกสาร แต่ทว่าเมื่อเปิดโปรแกรมซ้ำนั้น สีที่ทาลงไปบนผนังนั้นไม่ปรากฏซ้ำอีก

การทดลองที่ 13
วันที่: ██/██/20██
วัตถุที่ใช้ทดลอง: โปรแกรมตัดต่อรูป
วิธีการ: การทดลองแบบเดียวกับการทดลองที่ 12 แต่ทว่าเมื่อสำเร็จ จะทำการ “เซฟ” และปิดโปรแกรม และเปิดอีกครั้ง
ผลลัพท์: เส้นสีแดงปรากฏขึ้นอีกครั้งเมื่อเปิดไฟล์ที่เซฟไว้

การทดลองที่ 14
วันที่: ██/██/20██
วัตถุที่ใช้ทดลอง: โปรแกรมตัดต่อรูป
วิธีการ : เมื่อเปิดโปรแกรม สถาบันจะสั่งให้ผู้ทดลองใช้ฟังก์ชั่น “เบลอ” และปรับให้ขนาดแปรงมีขนาด 100 พิเซล และนำเคอเซอร์ออกนอกจอและนำไปคลิกพร้อมลากบนผนังสีขาดและพื้นผิวของโต๊ะไม้
ผลลัพท์: รายละเอียดพื้นผิวของวัตถุเหล่านั้นได้หายไปประมาณ ██% นั่นรวมไปถึงลายไม้และความราบของพื้นผิว รวมไปถึงความหยาบของสีที่ทาลงบนผนังอิฐ ซึ่งสามารถยืนยันได้จากการตรวจสอบด้วยเครื่องตรวจสอบพื้นผิวเลเซอร์และรายละเอียดที่หายไปนั้นได้กลับมาเหมือนเดิมเมื่อปิดโปรแกรม

การทดลองที่ 15
วันที่: ██/██/20██
วัตถุที่ใช้ทดลอง:
วิธีการ:เหมือนกับการทดลองที่ 14 แต่ทว่าเมื่อเปิดและปิดโปรแกรม สถาบันจะนำโต๊ะไปไว้ห่างจากสถานที่กักกัน SCP-713 3 เมตร
ผลลัพท์: ส่วนที่โดนเบลอนั้นปรากฏขึ้นดังเดิมบนโต๊ะตัวเดิม SCP-713 นั้นดูเหมือนว่าไม่จำเป็นต้องใช้สิ่งใดในการระบุโต๊ะที่วัตถุเคยกระทำไปก่อนหน้านี้

การทดลองที่ 16
วันที่: ██/██/20██
วัตถุที่ใช้ทดลอง: โปรแกรมตัดต่อรูปภาพ
วิธีการ: เหมือนกับการทดลองที่ 14 แต่ทว่าเมื่อเปิดและปิดโปรแกรม สถาบันจะนำโต๊ะไปไว้ห่างจากไซต์-██ ซึ่งห่างจากสถานที่กักกัน SCP-713 ██ กิโลเมตร
ผลลัพท์: ส่วนที่โดนเบลอนั้นปรากฏขึ้นดังเดิมบนโต๊ะตัวเดิม ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าระยะทางนั้นไม่เป็นผลกับ SCP-713 ซึ่งต้องการการทดสอบระยะของวัตถุต่อไป

การทดลองที่ 17
วันที่: ██/██/20██
วัตถุที่ใช้ทดลอง: โปรแกรมตัดต่อรูปภาพ และ D-713-023
วิธีการ: เหมือนการทดลองที่ 14 ยกเว้นว่าการเบลอนั้นจะทำบนใบหน้าของ D-713-023
ผลลัพท์: ส่วนใบหน้าทั้งหมดรวมไปถึงอวัยวะสัมผัสของ D-713-023 นั้นถูกลบออกไปอยู่ในลักษณะของ”ก้อน”ที่มีการรวมเป็นหนึ่งและไม่สามารถระบุว่าเป็นสิ่งใดได้ D-713-023 ได้ระบุถึงว่าเมื่อทำการเบลอหน้านั้นเจ็บปวดอย่างมากและได้สูญเสียการมองเห็น ซึ่งลักษณะทั้งหมดนั้นได้คืนสู่สภาพเดิมเมื่อเปิดโปรแกรม

หมายเหตุ: เราอาจจะใช้ SCP-713 ในการลงโทษ D-Class ที่ไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของสถาบัน เราลบหน้าเขา แล้วเซฟไฟล์ไว้ จากนั้นก็ขู่ว่าถ้าไม่ทำตามจะโหลดไฟล์ ทีนี้เราก็จะสั่งให้ทำอะไรก็ได้ จริงมั้ย? – เจ้าหน้าที่นักวิจัยผู้ช่วย ██████

ปฎิเสธ วิธีอื่นใช้ได้เหมือนกัน แต่ไม่เสี่ยงต่อความปลอดภัยเท่าอันนี้ – ดร. ████████


[ข้อมูลถูกลบ]


การทดลองที่ 48
วันที่: ██/██/20██
วัตถุที่ใช้ทดลอง: การเปิดใช้โปรแกรมทั่วไป
วิธีการ: สถาบันจะใช้เคอเซอร์กดไปที่ลูกบากศ์ขนาด 10x10x10 เซนติเมตร และกดปุ่ม Ctrl+C (ก็อปปี้) และกด Ctrl+V (วาง)
ผลลัพท์: ลูกบากศ์ดังกล่าวได้ถูกทำสำเนาขึ้นโดยมีส่วนประกอบที่เหมือนกันกับต้นฉบับทุกประการ แต่ทว่าความพยายามใดๆที่จะสัมผัสกับวัตถุนั้นไม่สามารถทำได้ ยกเว้นว่าจะใช้เคอเซอร์ในการกระทำกับวัตถุ

การทดลองที่ 49
วันที่: ██/██/20██
วัตถุที่ใช้ทดลอง: การเปิดใช้โปรแกรมทั่วไป
วิธีการ: นำเคอเซอร์ออกมาข้างนอกจอ และกด Ctrl+A (เลือกทั้งหมด) และกด Del (ลบ)
ผลลัพท์: [ข้อมูลปกปิด]


[ข้อมูลถูกลบ]


การทดลองที่ 82
วันที่: ██/██/20██
วัตถุที่ใช้ทดลอง: การใช้ฟังก์ชั่น “ถังขยะ” และ D-713-054
วิธีการ: สถาบันจะกดเปิด “ถังขยะรีไซเคิล” และลากไฟล์ “█████████ ███████” (ชื่อเดิมของ D-713-054) ออกมาจากถังขยะรีไซเคิลและนำออกมายังพื้นที่ว่างเปล่านอกจอและปล่อยวัตถุลงบนพื้นห้องทดลอง
ผลลัพท์:เคอเซอร์ได้เปลี่ยนรูปร่างเป็น “นาฬิกาทราย”เป็นเวลา 2 นาที 8 วินาที หลังจากนั้นไฟล์ “█████████ ███████” ได้หายไปและ D-713-054 ได้ปรากฏขึ้น ตัวอย่างได้ระบุว่าตนรู้สึกหวาดกลัวและสับสนพร้อมระบุว่าแขนซ้ายของตนนั้นรู้สึก “แปลก” จากการตรวจสอบระบบประสาทและความรู้สึกนั้นพบว่าระบบประสาททั้งหมดนั้นได้หายไปแต่ยังคงทิ้งอวัยวะทั้งส่วนเหลืออยู่ เมื่อสัมภาษณ์ผู้ทดลอง ผู้ทดลองได้ระบุว่าเธอนั้นได้รับรู้ถึงเวลาที่ผ่านไปตลอดเวลา แต่ทว่าไม่ทราบรายละเอียดทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่ออยู่ใน SCP-713

ดร.██ : ช่วยระบุหน่อยได้มั้ยว่าเกิดอะไรขึ้นภายใน SCP-713
D-713-054 : ชั้น… เอ่อ.. มันแปลกมาก มันเหมือนกำลังฝันหรืออะไรสักอย่าง
ดร.██ : ระบุรายละเอียดบ้างได้มั้ย
D-713-054 : ต้องอธิบายจริงๆหรือ
ดร.██ : ทั้งหมดจะถูกบันทึกทั้งหมด
D-713-054 : โอเค… มันเหมือนกัน… ฉันถูกขยี้ให้กลายเป็นชิ้นๆ มันไม่เจ็บนะแต่ว่ามัน… (ตัวอย่างได้หยุดพูดไปหลายวินาที) น่ากลัว, มันเหมือนฝันร้าย
ดร.██ : มันแตกออกเป็นกี่ชิ้น? อธิบายได้มั้ย
D-713-054 : ชั้นจะไปรู้ได้ยังไงละ? มันไม่ได้เมคเซนส์อะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนี่

หมายเหตุ : จากการสืบสวนสอบสวนกับตัวอย่างที่ “ถูกนำไปทิ้ง” (อ่านเอกสารบันทึกการทดลองที่ 34-██) พบว่าการให้การนั้นมีความขัดแย้งกันอย่างมากเนื่องจากว่าผู้ที่โดนลากออกมาจากถังขยะนั้นมีกจะให้ข้อมูลและรายละเอียดที่มีความซับซ้อนและส่วนหนึ่งมักจะโกหกและให้ความทรงจำที่ผิดเปลี่ยนไปจากเดิม และทุกครั้งที่มีการนำตัวอย่างออกมาจากถังขยะนั้นจะทำให้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งหายไป


[ข้อมูลถูกลบ]


การทดลองที่ 83
วันที่: ██/██/20██
วัตถุที่ใช้ทดลอง: ทดสอบฟังก์ชั่นถังขยะและอุปกรณ์กล้องดิจิตอล
วิธีการ: สถาบันจะทำการบันทึกกล้องและจะใช้เมาส์ลากเคอเซอร์ออกมาภายนอกจอและลากกล้องดิจิตอลกลับเข้าไปยังคอมพวกเตอร์และนำใส่ลงไปในถึงขยะ
ผลลัพท์: เมื่อนำกล้องออกมาจากถังขยะ เคอเซอร์เปลี่ยนรูปร่างไปเป็นนาฬิกาทราย 13 วินาทีก่อนกล้องจะปรากฎขึ้น กล้องนั้นอยู่ในลักษณะที่กำลังบันทึกอยู่ ซึ่งในช่วงที่กล้องนั้นอยู่ใน “ถังขยะ” นั้นไม่พบบันทึกใดๆ ซึ่งในช่วงนั้น กล้องแสดงรูปเป็นภาพว่างเปล่า

การทดลองที่ 84
วันที่: ██/██/20██
วัตถุที่ใช้ทดลอง: ทดสอบฟังก์ชั่นถังขยะที่เกิดขึ้นกับ D-713-233
วิธีการ: D-713-233 ได้ถูกลากเข้าไปในถังขยะและสถาบันได้เริ่มโปรแกรมบีบอัดและจัดเรียงไฟล์ในฮาร์ดดิสก์ของ SCP-713 ซึ่งไฟล์ที่เป็น D-713-233 นั้นจะถูกจัดเรียงใหม่และจะทำการลากไฟล์เดิมออกมาข้างนอก
ผลลัพท์: [ข้อมูลถูกลบ] ไฟล์ 482 กิกาไบต์ ขึ้น โดยไฟล์นั้นใหญ่กว่าไฟล์ครั้งแรกที่ก่อนจะทำการบีบอัดและจัดเรียนใหม่ ซึ่งไฟล์นั้นมีรายละเอียดทางชีวภาพที่มีลักษณะตรงกับ D-713-233 ทุกประการ เมื่อลากไฟล์ออกมาข้างนอกจอเกิด [ข้อมูลถูกลบ] และพบว่าเส้นประสาทนั้นถูกเปลี่ยนตำแหน่ง,ข้อของตัวอย่างนั้นถูกบิดอย่างรุนแรงและ [ข้อมูลถูกลบ] ก่อให้เกิดการเสียเลือดอย่างรุนแรงและก่อให้เกิดระบบหายใจขัดข้องอย่างรุนแรงและ[ข้อมูลถูกลบ] จากนั้นตัวอย่างได้เสียชีวิต 12 ชั่วโมงต่อมา
//หมายเหตุ : การทดลองใดๆที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนไฟล์ใน SCP-713 นั้นจะถูกระงับไปอย่างไม่มีกำหนดหากพบว่ามีบุคคลากรของสถาบันยังอยู่ใน SCP-713


[ข้อมูลถูกลบ]


การทดลองที่ 112
วันที่: ██/██/20██
วัตถุที่ใช้ทดลอง: สถาบันได้พยายามทำให้ SCP-713 หยุดทำงานกระทันหัน
วิธีการ: สถาบันได้สั่งให้ D-713-234 สร้าง “บัค” ที่ได้ค้นพบก่อนหน้านี้เพื่อทำให้โปรแกรมพิมพ์เอกสารหยุดทำงานและค้างอยู่กับทีและกด SCP-713 โดย “กดปุ่มปิดค้าง”
ผลลัพท์: เคอเซอร์ได้ค้างอยู่ตำแหน่งเดิมและหายไปเมื่อ SCP-713 ถูกปิดลง และได้กลับมาดังเดิมเมื่อเปิดคอมพิวเตอร์อีกครั้ง
หมายเหตุ : เป็นไปอย่างที่คาดไว้จากคอมทั่วไปจริงๆ –ดร.████

การทดลองที่ 113
วันที่: ██/██/20██
วัตถุที่ใช้ทดลอง: สถาบันได้พยายามทำให้ SCP-713 หยุดทำงานกระทันหัน
วิธีการ: เหมือนกับการทดลองที่ 112 แต่ทว่าสถาบันได้สั่งให้ D-713-234 นำมือของตนไปวางไว้ในบริเวณที่เคอเซอร์อยู่ก่อนที่มีการเปิดโปรแกรมอีกครั้ง
ผลลัพท์: เมื่อเคอเซอร์ถูกทำให้ค้างอยู่กับที D-713-234 ได้ถูกสั่งให้นำมือไปวางไว้บนตำแหน่งของลูกศร แต่ในครั้งแรก D-713-234 ได้ลังเล แต่ภายหลังได้ถูกบังคับให้นำมือไปวางไว้ เมื่อเปิดคอมพิวเตอร์สำเร็จ มือของ D-713-234 ได้ถูกนำรวมเข้ากับลูกศรทันทีซึ่งมีความเหมือนกับการที่โดนคลิกและลากและมีการเคลื่อนไหวตามเมาส์ แต่เมื่อใช้แรงจำนวนหนึ่งในการ “กระชาก” ออก มือของ D-713-234 ได้รับความเสียหายอย่างหนัก ซึ่งอาการบาดเจ็บนั้นเกิดจากแรงกระแทกที่มี [ข้อมูลถูกลบ] ซึ่งเป็นแรงจำนวน ███ กิโลนิวตัน ซึ่งมากกว่าการกระทำใดๆที่ SCP-713 เคยกระทำมาก่อน

การทดลองที่ 114
วันที่: ██/██/20██
วัตถุที่ใช้ทดลอง: สถาบันได้พยายามทำให้ SCP-713 หยุดทำงานกระทันหัน
วิธีการ: เหมือนกับการทดลองที่ 112 แต่ทว่าสถาบันได้สั่งให้ D-713-234 ได้ถืออุปกรณ์สำหรับวัดแรงดิจิตอล
ผลลัพท์: อุปกรณ์วัดแรงนั้นได้ถูกทำลายทันทีพร้อมกับมือของ D-713-234 ได้ถูกขยี้ ซึ่งส่วนวัดแรงกระแทกนั้นเกิด [ข้อมูลถูกลบ] และลูกศรนั้น [ข้อมูลถูกลบ]

หมายเหตุ : เลิกทำการทดลองที่มีลักษะแบบนี้ได้แล้ว เราจะไม่อนุญาตให้มีการทดลองด้วยอุปกรณ์ที่แข็งแกร่งกว่านี้อีก ครั้งก่อนอุปกรณ์ก็แพงอยู่แล้วและมันยังมีวิธีที่ดีกว่านี้ด้วยที่จะวัดแรงกระแทก —- ดร.███████

การทดลองที่ 115
วันที่: ██/██/20██
วัตถุที่ใช้ทดลอง: สถาบันได้พยายามทำให้ SCP-713 หยุดทำงานกระทันหัน
วิธีการ: สถาบันจะสั่งให้ D-713-235 ได้คลิกและลากลูกบากศ์เหล็กขนาด 30x30x30 เซนติเมตร และทำให้วัตถุหยุดทำงานทันที
ผลลัพท์: สถาบันไม่สามารถติดต่อกับไซต์-██ เป็นเวลา 5 ชั่วโมง ซึ่งหลังจากสถาบันสามารถติดต่อได้สำเร็จได้เกิด [ข้อมูลถูกลบ] ซึ่งเป็นส่วนทำให้โครงสร้างหลักเสียหายอย่างรุนแรง [ข้อมูลถูกลบ] นั้นทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดและอุปกรณ์เทียบเคียบอิเล็กทรอนิกส์นั้น [ข้อมูลถูกลบ] ส่วน SCP- ███ และ SCP–███ ได้ทำลายสถานที่กักกันและหลุดออกจากการที่กักกัน ส่วนเจ้าหน้าที่ของไซต์-██ ทุกเจ้าหน้าที่นั้นหายสาบสูญทั้งหมด ส่วนกล้องรักษาความปลอดภัยนั้นสามารถระบุว่าในระหว่างการทำให้วัตถุหยุดทำงานกระทันหันนั้น D-713-235 นั้นได้พยายามที่จะทำให้วัตถุนั้นเกิดข้อผิดพลาดอย่างรุนแรงจนทำให้เกิดอาการ “จอฟ้า” ขึ้น ส่วนรายละเอียดของเหตุการณ์ 713-23 นั้นสามารถอ่านได้ในเอกสารหมายเลข [ข้อมูลถูกลบ] สำหรับข้อมูลของเหตุการณ์ที่มีความคล้ายคลึงกัน

หมายเหตุ : การทดลองใดๆที่ทำให้วัตถุนั้นหยุดทำงานอย่างกะทันหันนั้นจะถูกระงับอย่างไม่มีกำหนด ส่วนเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสนอการทดลองนี้ได้รับการตำหนิอย่างรุนแรง

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License